Zamówienia
Publiczne
Nazwa dokumentu Plik Data wprowadzenia
Informacja o zakończeniu dialogu technicznego na usługę wykonania i dostawy materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego Informacja o zakończeniu dialogu tech_materiały promocyjne 20 września 2017 r. godz. 11:49
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na usługę wykonania i dostawy materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego 25 sierpnia 2017 r. godz. 11:23