Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/US/12/2018

Tytuł zamówienia

Zapewnienie niezbędnych usług na potrzeby spotkania organizowanego przez Krajowe Biuro Wyborcze

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest zapewnienie niezbędnych usług na potrzeby organizacji spotkania Szefa Krajowego Biura Wyborczego z Dyrektorami Delegatur i Zespołów Krajowego Biura Wyborczego, tj. świadczenie usług zakwaterowania, usług gastronomicznych oraz usług wynajmu sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem dla wszystkich uczestników, w związku z przeprowadzonymi wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. i 4 listopada 2018 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku numer 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
Termin składania ofert upływa w dniu 21 listopada 2018 r. o godzinie 10:00.

Tryb

inne

Wartość zamówienia

Poniżej 750 000 euro

Kod CPV

55.10.00.00-1 – Usługi hotelarskie, 55.12.00.00-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji, 55.11.00.00-4 – Hotelarskie usługi noclegowe, 55.30.00.00-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

15 listopada 2018

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Jacek Zieliński

Data dodania:
15 listopada 2018 16:41

Zmodyfikowany przez:
Jacek Zieliński

Data modyfikacji:
26 listopada 2018 12:07