Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/NBO/6/2015

Tytuł zamówienia

Wykonanie, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawa nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawę nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Tryb

negocjacje bez ogłoszenia

Wartość zamówienia

Powyżej 134 000 euro

Kod CPV

79820000-8 – Usługi związane z drukowaniem, 79824000-6 - Usługi drukowania i dystrybucji, 79920000-9 - Pakowanie i podobne usługi; 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
29 lipca 2015 14:19