Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/NBO/8/2015

Tytuł zamówienia

Druk, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawa kart do głosowania w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest druk, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawa kart do głosowania w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Tryb

negocjacje bez ogłoszenia

Wartość zamówienia

Powyżej 134 000 euro

Kod CPV

79810000-5 - Usługi drukowania, 79820000-8 – Usługi związane z drukowaniem, 79824000-6 - Usługi drukowania i dystrybucji, 79920000-9 - Pakowanie i podobne usługi.

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
06 sierpnia 2015 14:55