Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/US/5/2017

Tytuł zamówienia

Zapewnienie niezbędnych usług na potrzeby organizacji szkolenia dla informatyków i księgowych z Krajowego Biura Wyborczego oraz Delegatur Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest świadczenie usług zakwaterowania, usług gastronomicznych oraz usług wynajmu sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem dla uczestników szkolenia organizowanego przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego dla informatyków oraz księgowych z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatur Krajowego Biura Wyborczego oraz dla zaproszonych gości w terminie od dnia 18 września 2017 r. do dnia 20 września 2017 r.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku numer 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
  3. Termin składania ofert upływa w dniu 28 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:00.

Tryb

inne

Wartość zamówienia

Poniżej 750 000 euro

Kod CPV

55.10.00.00-1 – Usługi hotelarskie, 55.12.00.00-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji, 55.11.00.00-4 – Hotelarskie usługi noclegowe, 55.30.00.00-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
21 sierpnia 2017 12:55