Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/US/8/2018

Tytuł zamówienia

Usługa aktualizacji oraz kompleksowej realizacji i produkcji spotów o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczących tematyki wyborów samorządowych

Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest usługa aktualizacji oraz świadczenie kompleksowej usługi realizacji i produkcji spotów o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczących tematyki wyborów samorządowych.
  2. Postępowanie podzielone jest na 2 (dwie) następujące części:
  • Część 1 zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa aktualizacji 7 (siedmiu) spotów o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczących tematyki wyborów samorządowych, będących w dyspozycji Krajowego Biura Wyborczego;
  • Część 2 zamówienia: przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi realizacji i produkcji 10 (dziesięciu) spotów o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczących tematyki wyborów samorządowych.
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku numer 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 3 września 2018 r. o godzinie 10:00.

Tryb

inne

Wartość zamówienia

Poniżej 750 000 euro

Kod CPV

92.11.12.50-9 Produkcja filmów informacyjnych

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

27 sierpnia 2018

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Monika Migdalska

Data dodania:
27 sierpnia 2018 16:19