Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/1/2015

Tytuł zamówienia

Druk, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawa kart do głosowania w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP w 2015 r.

Przedmiot zamówienia

Druk, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawa kart do głosowania w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP  w 2015 r.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Powyżej 134 000 euro

Kod CPV

79810000-5 - Usługi drukowania, 79820000-8 – Usługi związane z drukowaniem, 79824000-6 - Usługi drukowania i dystrybucji, 79920000-9 - Pakowanie i podobne usługi.

Numer ogłoszenia

2015/S 119-218051

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

19 czerwca 2015

Treść ogłoszenia

Załączniki

Potwierdzenie-przeslania-ogloszenia-do-suplementu-DUUE.pdf
KBW-PZP.PN_.1.2015_SIWZ-wraz-z-zalacznikiem-nr-1-do-SIWZ_karty-do-glosowania.pdf
KBW-PZP.PN_.1.2015_Zalaczniki-nr-1a-1f-do-SIWZ_karty-do-glosowania.pdf
KBW-PZP.PN_.1.2015_Zalaczniki-nr-2-7-do-SIWZ_karty-do-glosowania.pdf
Modyfikacja-tresci-SIWZ-karty-do-glosowania-Sejm-i-Senat.pdf
Odpowiedz-na-pytanie-dot.-tresci-SIWZ-karty-do-glosowania-Sejm-i-Senat.pdf
Odpowiedzi-na-pytania_z-dn.-01.07.2015-r._karty-do-glosowania.pdf
Odpowiedz-na-pytanie_3_z-dnia-07.07.2015_karty-do-glosowania.pdf
Odpowiedz-na-pytanie_4_z-dnia-10.07.2015_karty-do-glosowania.pdf
Odpowiedzi-na-pyt-7-8-i-9-do-SIWZ_karty-na-Sejm-i-Senat.pdf
Odpowiedzi-na-pyt-10-do-SIWZ_karty-na-Sejm-i-Senat.pdf
Informacja-dla-Wykonawcow_karty-do-Sejm-i-Senat.pdf
Przekazanie-do-DUUE-zmiany-ogloszenia.pdf
Modyfikacja-SIWZ_2_karty-Sejm-i-Senat.pdf
Nowy-Formularz-Oferty-karty-Sejm-i-Senat.pdf
Nowe-zalaczniki-1c1d1e-do-SIWZ-karty-Sejm-i-Senat.pdf
Modyf-SIWZ-tresci-formularza-oferty-karty-Sejm-i-Senat.pdf
Nowy-Formularz-oferty-po-poprawie-oczyw-omylki_karty-Sejm-i-Senat.pdf
Odp-na-pyt_z-dn.-03.08_dot.-tresci-SIWZ_karty-Sejm-i-Senat.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-1-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-11-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-18-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-13-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-20-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-23-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-24-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-35-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-2-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-3-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-4-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-5-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-9-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-10-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-14-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-16-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-17-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-19-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-21-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-22-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-25-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-28-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-32-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-34-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-26-Internet-tablica2.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-8-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-31-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-6-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-ponownym-wyborze-oferty_cz-2-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-ponownym-wyborze-oferty_cz-9-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-27-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-15-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-33-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-7-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-12-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-29-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-30-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_cz-36-Internet-tablica.pdf
Sprost-Zawiadomienia-o-wyborze-oferty_cz-29-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-ponownym-wyborze-oferty_cz-13-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-ponownym-wyborze-oferty_cz-28-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-ponownym-wyborze-oferty_cz-29-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-ponownym-wyborze_2_cz-29-Internet-tablica.pdf
Zawiadomienie-o-ponownym-wyborze-oferty_cz-7-Internet-tablica.pdf

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
19 czerwca 2015 16:15

Zmodyfikowany przez:
Aneta Łęcka

Data modyfikacji:
25 września 2015 14:16