Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/11/2018

Tytuł zamówienia

Dostawa subskrypcji na usługi wsparcia technicznego producenta dla posiadanych przez Krajowe Biuro Wyborcze urządzeń sieciowych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa subskrypcji na usługi wsparcia technicznego producenta dla posiadanych przez Krajowe Biuro Wyborcze urządzeń sieciowych.

Postępowanie podzielone jest na 3 (trzy) następujące części:

  • Część 1 zamówienia: dostawa subskrypcji na usługi wsparcia technicznego producenta dla posiadanych przez Krajowe Biuro Wyborcze routerów Juniper MX5-T-AC – 2 szt.,
  • Część 2 zamówienia: dostawa subskrypcji na usługi wsparcia technicznego producenta dla posiadanych przez Krajowe Biuro Wyborcze przełączników sieciowych Juniper EX4300-48T-AFI – 8 szt.,
  • Część 3 zamówienia: dostawa subskrypcji na usługi wsparcia technicznego producenta dla posiadanych przez Krajowe Biuro Wyborcze przełączników sieciowych Juniper EX2200-24T-4G – 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert upływa w dniu 25 października 2018 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 144 000 euro

Kod CPV

Główny kod CPV: 48420000-8 Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami i zestawy pakietów oprogramowania. Dodatkowy kod CPV: 72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego.

Numer ogłoszenia

630014-N-2018

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

16 października 2018

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Monika Migdalska

Data dodania:
16 października 2018 15:06