Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/13/2018

Tytuł zamówienia

Dostawa sprzętu i licencji infrastruktury przechowywania danych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i licencji infrastruktury przechowywania danych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego.
  2. Postępowanie podzielone jest na 3 następujące części:
  • Część 1 zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji do tworzenia kopii lokalnych wewnątrz urządzenia i do ręcznej oraz automatycznej relokacji danych w ramach urządzenia do wirtualizatorów HDS G200 wraz z instalacją i wdrożeniem,
  • Część 2 zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch switchy FibreChannel wraz z instalacją, wdrożeniem i wsparciem,
  • Część 3 zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa biblioteki taśmowej i nośników do niej wraz z instalacją, wdrożeniem i wsparciem.
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 6 grudnia 2018 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 144 000 euro

Kod CPV

Główny kod CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe Dodatkowe kod CPV: 1) w zakresie części 1 zamówienia: 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID); 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 2) w zakresie części 2 zamówienia: 30210000-4 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt),   3) w zakresie części 3 zamówienia: 30233160-0 Jednostki pamięci taśmowej, 30234000-8 Nośniki do przechowywania.

Numer ogłoszenia

650766-N-2018

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

27 listopada 2018

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie wszczęte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
27 listopada 2018 15:45