Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/14/2018

Tytuł zamówienia

Dostawa oprogramowania dla serwera pocztowego wraz z licencjami dostępowymi dla użytkowników na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania standardowego wraz z bezterminowymi licencjami dla serwera pocztowego oraz bezterminowymi licencjami dostępowymi dla użytkowników na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 5 grudnia 2018 r. o godzinie 12:00

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 144 000 euro

Kod CPV

48.90.00.00-7 – Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

Numer ogłoszenia

651025-N-2018

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

27 listopada 2018

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
27 listopada 2018 15:50