Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/15/2018

Tytuł zamówienia

Dostawa przełączników Ethernet na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników Ethernet na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego
  2. Postępowanie podzielone jest na 3 części:
  • Część 1 zamówienia: dostawa zarządzalnych przełączników ethernetowych typu 1, wraz z instalacją, wdrożeniem i wsparciem – 4 szt.,
  • Część 2 zamówienia: dostawa zarządzalnego przełącznika ethernetowego typu 2, wraz z instalacją, wdrożeniem i wsparciem – 1 szt.,
  • Część 3 zamówienia: dostawa zarządzalnych przełączników ethernetowych typu 3, wraz z instalacją, wdrożeniem i wsparciem – 4 szt.
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 10 grudnia 2018 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 144 000 euro

Kod CPV

Główny kod CPV: 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa. Dodatkowy kod CPV: 32415000-5 - Sieć ethernet

Numer ogłoszenia

654993-N-2018

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

30 listopada 2018

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie wszczęte

Autor:
Monika Migdalska

Data dodania:
30 listopada 2018 12:07