Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/10/2015

Tytuł zamówienia

Druk i dostawa poradnika dla obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP w 2015 r.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa poradnika dla obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 134 000 euro

Kod CPV

79820000-8 – Usługi związane z drukowaniem, 79824000-6 – Usługi drukowania i dystrybucji, 22100000-1 – Drukowane książki, broszury i ulotki

Numer ogłoszenia

247622-2015

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

22 września 2015

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
22 września 2015 10:38