Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/10/2016

Tytuł zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w postaci notebooków oraz zestawów komputerowych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego.
  2. Postępowanie podzielone jest na 2 części:
    1) Część 1 zam.: dostawa na potrzeby centrali KBW i wybranych Delegatur KBW: notebooka typu 1 – 19, notebooka typu 2 – 2 szt., notebooka typu 3 – 1 szt.
    2) Część 2 zam.: dostawa na potrzeby centrali KBW i wybranych Delegatur KBW zestawu komputerowego – 35 szt.
  3. Termin składania ofert upływa w dniu 2 sierpnia 2016 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 135 000 euro

Kod CPV

30.21.31.00-6 Komputery przenośne; 30.21.30.00-5 Komputery osobiste; 30.21.10.00-1 Komputery wysokowydajne; 30.23.13.00-0 Monitory ekranowe; 30.23.70.00-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów; 48.62.40.00-8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)

Numer ogłoszenia

142053-2016

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

18 lipca 2016

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Postępowanie unieważnione

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
18 lipca 2016 15:50