Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/11/2015

Tytuł zamówienia

Remont wybranych pomieszczeń budynku Kancelarii Prezydenta RP przy ul. Frascati 2 w Warszawie w zakresie aranżacji powierzchni biurowej części pierwszego piętra, parteru i pomieszczeń pomocniczych piwnicy dla potrzeb Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont wybranych pomieszczeń budynku Kancelarii Prezydenta RP przy ul. Frascati 2 w Warszawie w zakresie aranżacji powierzchni biurowej części pierwszego piętra, parteru i pomieszczeń pomocniczych piwnicy dla potrzeb Krajowego Biura Wyborczego.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 5.186.000 euro

Kod CPV

45.00.00.00-7 Roboty budowlane; 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne; 45.44.21.00-8 Roboty malarskie; 45.42.00.00-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie; 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

Numer ogłoszenia

253088-2015

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

25 września 2015

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
25 września 2015 16:10

Zmodyfikowany przez:
Aneta Łęcka

Data modyfikacji:
29 października 2015 15:46