Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/11/2016

Tytuł zamówienia

Dostawa oprogramowania/licencji zintegrowanego systemu finansowo-księgowego i kadrowego na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego wraz z wdrożeniem

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania/licencji zintegrowanego systemu finansowo-księgowego i kadrowego na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego, wraz z wdrożeniem, szkoleniem użytkowników i administratorów Systemu oraz świadczeniem usług asysty w pierwszym okresie eksploatacji, serwisu eksploatacyjnego oraz wykonywanie prac rozwojowych.
Termin składania ofert upływa w dniu 7 listopada 2016 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Powyżej 135 000 euro

Kod CPV

48.44.00.00-4 Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości i/księgowości; 48.44.30.00-5 Pakiety oprogramowania do rachunkowości/księgowości; 48.45.00.00-7 Pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi; 72.00.00.00-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia; 72.26.00.00-5 Usługi w zakresie oprogramowania; 80.53.31.00-0 Usługi szkolenia komputerowego

Numer ogłoszenia

2016/S 143-259231

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

22 lipca 2016

Treść ogłoszenia

Załączniki

Przekazane-ogloszenie-o-zam-do-DUUE_system-finansowo-ksiegowy.pdf
SIWZ-z-zalacznikiem-nr-1-do-SIWZ_system-finans-ksiegowy.pdf
Zalaczniki-nr-2-10-do-SIWZ_system-finans-ksiegowy.pdf
Odp-na-pyt_03.08-i-modyf-SIWZ_System-finans-ksiegowy.pdf
Przekazanie-sprostowania-ogloszenia-o-zam_System-finans-ksiegowy.pdf
Odp-na-pytanie_04.08_System-finans-ksiegowy.pdf
Przekazanie-sprostowania-do-ogloszenia-05.08_System-finans-ksiegowy.pdf
Odp-na-pyt_05.08-i-modyf-SIWZ_System-finans-ksiegowy.pdf
Odp-na-pytania_25.08-i-modyf-SIWZ_System-finans-ksiegowy.pdf
Przekazanie-sprostowania-do-ogloszenia-25.08_System-finans-ksiegowy.pdf
Odp-na-pytania_modyfikacja_08.09.2016_SIWZ_SKF.pdf
Nowy-Zalacznik-9-do-SIWZ_system-finans-ksiegowy.pdf
Przekazanie-sprostowania-do-ogloszenia_08.09_SFK.pdf
przekazanie-sprostowania-do-ogloszenia_21.09.2016_SFK.pdf
Odp-na-pytania-z-dn.-21.09.2016_modyfikacja_SIWZ_SFK_.pdf
SIWZ_system-finans-ksiegowy_ujednolicona_21.09.2016.pdf
Odp-na-pyt_modyfikacja_10.10.2016_SIWZ_SFK.pdf
Nowy-z-dn.-10.10.2016-Zalacznik-nr-1-do-SIWZ_SFK.pdf
Zalacznik-nr-1a-do-SIWZ_SFK.pdf
Nowy-z-dn.-10.10.2016-Zalacznik-nr-9-do-SIWZ_SFK.pdf
Odp-na-pyt_17.10.2016_modyfikacja_SFK.pdf
Nowy-zal-nr-10-do-SIWZ_z-dn.-17.10.2016_Istotne-postan-umowy_SFK.pdf
Odp-na-pyt_03.11.2016_modyfikacja_SFK.pdf
przekazanie-sprostowania-do-ogloszenia_03.11.2016_SFK.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-oferty_SFK-Internet-tablica.pdf
Unieważnienie-wyboru-oferty_SFK_Wykonawcy.pdf
Zawiadomienie-o-ponownym-wyborze-oferty_SFK-Internet-tablica.pdf
Unieważnienie-wyboru-oferty-2_SFK_Wykonawcy_03.04.pdf
Zawiadomienie-o-ponownym-wyborze-oferty_SFK_24.04-Internet-tablica.pdf
Unieważnienie-wyboru-oferty_16.04.2018-r._SFK_Wykonawcy.pdf
Unieważnienie-postępowania_SFK-Internet-tablica-ogłoszeń.pdf

Status

Postępowanie unieważnione

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
22 lipca 2016 14:54

Zmodyfikowany przez:
Aneta Łęcka

Data modyfikacji:
27 kwietnia 2018 15:24