Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/11/2016

Tytuł zamówienia

Dostawa oprogramowania/licencji zintegrowanego systemu finansowo-księgowego i kadrowego na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego wraz z wdrożeniem

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania/licencji zintegrowanego systemu finansowo-księgowego i kadrowego na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego, wraz z wdrożeniem, szkoleniem użytkowników i administratorów Systemu oraz świadczeniem usług asysty w pierwszym okresie eksploatacji, serwisu eksploatacyjnego oraz wykonywanie prac rozwojowych.
Termin składania ofert upływa w dniu 7 listopada 2016 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Powyżej 135 000 euro

Kod CPV

48.44.00.00-4 Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości i/księgowości; 48.44.30.00-5 Pakiety oprogramowania do rachunkowości/księgowości; 48.45.00.00-7 Pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi; 72.00.00.00-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia; 72.26.00.00-5 Usługi w zakresie oprogramowania; 80.53.31.00-0 Usługi szkolenia komputerowego

Numer ogłoszenia

2016/S 143-259231

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

22 lipca 2016

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
22 lipca 2016 14:54