Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/12/2015

Tytuł zamówienia

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 134 000 euro

Kod CPV

39.10.00.00-3 Meble; 39.13.00.00-2 Meble biurowe; 39.14.13.00-5 Szafy; 39.12.10.00-6 Biurka i stoły; 39.11.31.00-8 Fotele; 39.11.20.00-0 Krzesła; 39.51.54.40-1 Żaluzje pionowe

Numer ogłoszenia

174215-2015

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

26 listopada 2015

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
26 listopada 2015 15:09