Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/15/2016

Tytuł zamówienia

Dostawa serwerów na potrzeby zintegrowanego systemu finansowo-księgowego i kadrowego Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i wdrożeniem na potrzeby zintegrowanego systemu finansowo-księgowego i kadrowego Krajowego Biura Wyborczego 3 szt. serwera aplikacyjnego kompatybilnego z obudową Blade Dell M1000e.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert upływa w dniu 5 grudnia 2016 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 135 000 euro

Kod CPV

48.82.00.00-2 – Serwery

Numer ogłoszenia

351615-2016

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

25 listopada 2016

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
25 listopada 2016 11:21