Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/16/2016

Tytuł zamówienia

Usługi związane z wydaniem II tomu okolicznościowej publikacji książkowej z okazji Jubileuszu 25-lecia demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce

Przedmiot zamówienia

Postępowanie podzielone jest na 2 (dwie) następujące części:
1) Część 1 zamówienia: usługa opracowania graficznego, składu oraz przygotowania do druku II tomu okolicznościowej publikacji książkowej z okazji Jubileuszu 25-lecia demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce,
2) Część 2 zamówienia: usługa druku II tomu okolicznościowej publikacji książkowej z okazji Jubileuszu 25-lecia demokratycznego prawa wyborczego
i organów wyborczych w Polsce wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa w dniu 12 grudnia 2016 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 135 000 euro

Kod CPV

Główny kod CPV: 9800000-2 – Usługi drukowania i powiązane, Dodatkowe kody CPV: 1) w zakresie części 1 zamówienia: 79822000-2 – Usługi składu, 71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją; 2) w zakresie części 2 zamówienia: 79820000-8 – Usługi związane z drukowaniem, 79823000-9 – Usługi drukowania i dostawy, 79810000-5 – Usługi drukowania.

Numer ogłoszenia

356886-2016

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

01 grudnia 2016

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
01 grudnia 2016 16:09

Zmodyfikowany przez:
Aneta Łęcka

Data modyfikacji:
22 grudnia 2016 15:28