Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/19/2016

Tytuł zamówienia

Dostawa licencji oraz usług wsparcia dla posiadanych przez Krajowe Biuro Wyborcze urządzeń sieciowych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby Centrali Krajowego Biura Wyborczego licencji oraz usług wsparcia dla urządzeń sieciowych, szczegółowo określonych w załączniku numer 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert upływa w dniu 19 grudnia 2016 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 135 000 euro

Kod CPV

48.20.00.00-0 Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu. 72.61.10.00-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

Numer ogłoszenia

363427-2016

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

09 grudnia 2016

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
09 grudnia 2016 13:07

Zmodyfikowany przez:
Aneta Łęcka

Data modyfikacji:
20 grudnia 2016 15:20