Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/2/2015

Tytuł zamówienia

Wykonanie, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawę nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP w 2015 r.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawa nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP w 2015 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Powyżej 134 000 euro

Kod CPV

79820000-8 – Usługi związane z drukowaniem, 79824000-6 - Usługi drukowania i dystrybucji, 79920000-9 - Pakowanie i podobne usługi; 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych.

Numer ogłoszenia

2015/S 124-227802

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

26 czerwca 2015

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
26 czerwca 2015 16:29