Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/2/2018

Tytuł zamówienia

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie sieci intranet na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest połączenie serwerowni Krajowego Biura Wyborczego i delegatur Krajowego Biura Wyborczego w jedną sieć warstwy 2 ISO/OSI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 21 maja 2018 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 144 000 euro

Kod CPV

Główny kod CPV: 64.20.00.00-8 Usługi telekomunikacyjne. Dodatkowe kody CPV: 32.41.21.20-1 Sieć intranetowa.

Numer ogłoszenia

550152-N-2018

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

11 maja 2018

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Monika Migdalska

Data dodania:
11 maja 2018 10:18