Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/3/2017

Tytuł zamówienia

Dostawa sprzętu i licencji infrastruktury przechowywania danych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i licencji infrastruktury przechowywania danych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego.
Postępowanie podzielone jest na 3 części:
1) Część 1 zamówienia: dostawa 10 dysków twardych SSD do wirtualizatorów Hitachi Data Systems G200 wraz z instalacją i wsparciem;
2) Część 2 zamówienia: dostawa 2 licencji Extended Fabric dla swichy FibreChannel;
3) Część 3 zamówienia: dostawa 2 switchy FibreChannel wraz z instalacją i wsparciem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w zał. nr 1 do SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 12 lipca 2017 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 135 000 euro

Kod CPV

30.21.00.00-4 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt); 30.23.31.80-6 Urządzenia z pamięcią flash; 48.21.95.00-1 Pakiety oprogramowania do switcha lub routera; 32.42.00.00-3 Urządzenia sieciowe.

Numer ogłoszenia

512052-N-2017

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

29 czerwca 2017

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
29 czerwca 2017 15:05