Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/3/2018

Tytuł zamówienia

Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego.

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego.
 2. Postępowanie podzielone jest na 4 (cztery) następujące części:
 • Część 1 zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych typu notebook:
  1. notebooki typ 1 – 45 szt.,
  2. notebooki typ 2 – 2 szt.,
  3. notebooki typ 3 – 2 szt.,
 • Część 2 zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych – 74 szt.,
 • Część 3 zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek:
 1. drukarki typ 1 – 7 szt.,
 2. drukarki typ 2 – 4 szt.,
 • Część 4 zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa skanerów – 4 szt.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 29 czerwca 2018 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 144 000 euro

Kod CPV

30.20.00.00-1 Urządzenia komputerowe; 30.21.30.00-5 Komputery osobiste; 30.21.31.00-6 Komputery przenośne; 30.21.10.00-1 Komputery wysokowydajne; 30.23.13.00-0 Monitory ekranowe; 30.23.70.00-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów; 48.62.40.00-8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC); 30.23.21.10-8 Drukarki laserowe; 30.21.61.10-0 Skanery komputerowe.

Numer ogłoszenia

558437-N-2018

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

15 czerwca 2018

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Monika Migdalska

Data dodania:
15 czerwca 2018 14:21

Zmodyfikowany przez:
Aneta Łęcka

Data modyfikacji:
20 lipca 2018 15:41