Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/4/2015

Tytuł zamówienia

Dostawa i wdrożenie urządzeń sieciowych w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem urządzeń sieciowych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 134 000 euro

Kod CPV

32.42.00.00-3 Urządzenia sieciowe; 32.41.31.00-2 Rutery sieciowe

Numer ogłoszenia

101097-2015

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

07 lipca 2015

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
07 lipca 2015 17:35

Zmodyfikowany przez:
Aneta Łęcka

Data modyfikacji:
12 sierpnia 2015 11:55