Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/4/2016

Tytuł zamówienia

Usługa w zakresie przedłużenia wsparcia gwarancyjnego sprzętu do archiwizacji danych i sieci SAN (FC) wykorzystywanego w Krajowym Biurze Wyborczym

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przedłużenia wsparcia gwarancyjnego sprzętu do archiwizacji danych i sieci SAN (FC) wykorzystywanego w KBW.
Postępowanie podzielone jest na 3 części.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 135 000 euro

Kod CPV

72.61.10.00-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

Numer ogłoszenia

44461-2016

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

20 kwietnia 2016

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
20 kwietnia 2016 14:56