Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/4/2018

Tytuł zamówienia

Usługa przedłużenia wsparcia gwarancyjnego sprzętu do archiwizacji danych i sieci SAN (FC) wykorzystywanego w Krajowym Biurze Wyborczym

Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przedłużenia wsparcia gwarancyjnego sprzętu do archiwizacji danych i sieci SAN (FC) wykorzystywanego w Krajowym Biurze Wyborczym.
  2. Postępowanie podzielone jest na 5  części:
  • Część 1 zamówienia: przedłużenie na 1 rok wsparcia technicznego sprzętu komputerowego KBW urządzeń sieci SAN opartych o technologię Fibre Channel: macierzy dyskowych Hitachi Data System HUS 130 – 2 szt.,
  • Część 2 zamówienia: przedłużenie na 1 rok wsparcia technicznego sprzętu komputerowego KBW urządzeń sieci SAN opartych o technologię Fibre Channel: macierzy dyskowych Hitachi Data System G 200 – 2 szt.,
  • Część 3 zamówienia: przedłużenie na 1 rok wsparcia technicznego sprzętu komputerowego KBW urządzeń sieci SAN opartych o technologię Fibre Channel: przełączników FibreChannel Brocade 320-8/8 – 3 szt.,
  • Część 4 zamówienia: przedłużenie na 1 rok wsparcia technicznego sprzętu komputerowego KBW urządzeń sieci SAN opartych o technologię Fibre Channel: przełączników FibreChannel Brocade 6510 – 2 szt.,
  • Część 5 zamówienia: przedłużenie na 1 rok wsparcia technicznego sprzętu komputerowego KBW urządzenia sieci SAN opartego o technologię Fibre Channel: macierzy dyskowej Hitachi Data System AMS 2100 – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 4 lipca 2018 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 144 000 euro

Kod CPV

72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

Numer ogłoszenia

570152-N-2018

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

26 czerwca 2018

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
26 czerwca 2018 16:37