Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/5/2018

Tytuł zamówienia

Dostawa serwerów na potrzeby rozbudowy infrastruktury Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego serwerów aplikacyjnych typu blade do obudowy Dell M1000e Blade Enclosure – 4 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ .
Termin składania ofert upływa w dniu 11 lipca 2018 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 144 000 euro

Kod CPV

48820000-2 Serwery

Numer ogłoszenia

580280-N-2018

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

29 czerwca 2018

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
29 czerwca 2018 15:11