Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/6/2017

Tytuł zamówienia

Usługa wykonania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 19 października 2017 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 135 000 euro

Kod CPV

Główny kod CPV: 39.29.41.00-0 Artykuły informacyjne i promocyjne; Dodatkowe kody CPV: 22.46.20.00-6 Materiały reklamowe; 79.82.25.00-7 Usługi projektów graficznych

Numer ogłoszenia

593694-N-2017

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

09 października 2017

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
09 października 2017 15:40

Zmodyfikowany przez:
Aneta Łęcka

Data modyfikacji:
14 listopada 2017 12:03