Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/6/2018

Tytuł zamówienia

Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń cyfrowych (kserokopiarek) na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielofunkcyjnych urządzeń cyfrowych (kserokopiarek) na potrzeby wybranych delegatur Krajowego Biura Wyborczego i centrali Krajowego Biura Wyborczego wraz z instalacją i szkoleniem wybranych pracowników.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 13 sierpnia 2018 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 144 000 euro

Kod CPV

Główny kod CPV: 30.12.12.00-5 Urządzenia fotokopiujące; Dodatkowe kody CPV: 30.12.11.00-4 Fotokopiarki.

Numer ogłoszenia

593066-N-2018

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

03 sierpnia 2018

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie unieważnione

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
03 sierpnia 2018 15:38

Zmodyfikowany przez:
Aneta Łęcka

Data modyfikacji:
11 września 2018 14:57