Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/7/2016

Tytuł zamówienia

Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń cyfrowych (kserokopiarek) na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielofunkcyjnych urządzeń cyfrowych (kserokopiarek) na potrzeby wybranych delegatur Krajowego Biura Wyborczego i centrali Krajowego Biura Wyborczego wraz z instalacją i szkoleniem wybranych pracowników.
Termin składania ofert upływa w dniu 30 czerwca 2016 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 135 000 euro

Kod CPV

30.12.12.00-5 Urządzenia fotokopiujące; 30.12.11.00-4 Fotokopiarki

Numer ogłoszenia

91917-2016

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

17 czerwca 2016

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
17 czerwca 2016 13:11