Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/7/2017

Tytuł zamówienia

Dostawa zintegrowanej platformy wirtualizacji serwerów o architekturze hiperkonwergentnej wraz z wdrożeniem na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego zintegrowanej platformy wirtualizacji serwerów o architekturze hiperkonwergentnej – klaster wysokiej dostępności działający w dwóch centrach przetwarzania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 26 października 2017 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 135 000 euro

Kod CPV

Główny kod CPV: 48820000-2 – Serwery Dodatkowe kody CPV: 30211300-4 – Platformy komputerowe, 30211000-1 – Komputery wysokowydajne, 30233141-1 – Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID), 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Numer ogłoszenia

602320-N-2017

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

16 października 2017

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
16 października 2017 15:30

Zmodyfikowany przez:
Aneta Łęcka

Data modyfikacji:
18 grudnia 2017 15:15