Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/7/2018

Tytuł zamówienia

Dostawa plomb zabezpieczających i etykiet samoprzylepnych w związku z wyborami samorządowymi w 2018 r.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa: 550.000 szt. plomb etykietowych, 550.000 szt. etykiet samoprzylepnych oraz 550.000 szt. plomb strunowych (zaciskowych) do zabezpieczenia urn, pieczęci, lokali wyborczych, miejsc składowania kart do głosowania oraz worków z dokumentacją
w wyborach samorządowych, które zostaną przeprowadzone w 2018 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 27 sierpnia 2018 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 144 000 euro

Kod CPV

19.52.00.00-7 Produkty z tworzyw sztucznych

Numer ogłoszenia

605265-N-2018

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

17 sierpnia 2018

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
17 sierpnia 2018 16:17