Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/9/2016

Tytuł zamówienia

Dostawa dwóch półek dyskowych wraz z dyskami twardymi na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch półek dyskowych wraz z dyskami twardymi NLSAS wraz z instalacją i wsparciem do posiadanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dwóch macierzy Hitachi Data System HUS 130. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku nr1 do SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 12 sierpnia 2016 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 135 000 euro

Kod CPV

30.23.31.41-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

Numer ogłoszenia

148203-2016

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

21 lipca 2016

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
21 lipca 2016 12:08

Zmodyfikowany przez:
Aneta Łęcka

Data modyfikacji:
26 września 2016 14:22