Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/9/2017

Tytuł zamówienia

Dostawa urządzeń sieciowych wraz z wdrożeniem na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego urządzeń sieciowych.
Postępowanie podzielone jest na 2 części:
1) Część 1 zamówienia: dostawa i wdrożenie urządzenia do monitoringu przepływów IP (NetFlow) w infrastrukturze sieciowej KBW,
2) Część 2 zamówienia: dostawa i wdrożenie urządzenia do monitoringu, kontroli i rejestracji zdalnych sesji dostępu na potrzeby KBW.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 17 listopada 2017 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 135 000 euro

Kod CPV

Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe. Dodatkowe kody CPV: 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

Numer ogłoszenia

613496-N-2017

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

09 listopada 2017

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
09 listopada 2017 14:31

Zmodyfikowany przez:
Aneta Łęcka

Data modyfikacji:
27 listopada 2017 11:33