Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/PN/9/2018

Tytuł zamówienia

Usługa wykonania, zabezpieczenia w procesie druku, zapakowania i dostawy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w związku z wyborami samorządowymi w 2018 r.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawa nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w formacie odpowiadającym formatowi karty do głosowania, które mają być używane w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz 4 listopada 2018 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w szczególności w załączniku numer 1 do SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 17 września 2018 r. o godzinie 12:00.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 144 000 euro

Kod CPV

Główny kod CPV: 79820000-8 – Usługi związane z drukowaniem, Dodatkowe kody CPV: 79824000-6 - Usługi drukowania i dystrybucji, 79920000-9 - Pakowanie i podobne usługi, 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

07 września 2018

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
07 września 2018 14:39

Zmodyfikowany przez:
Aneta Łęcka

Data modyfikacji:
21 września 2018 12:06