Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

ZP-3710-2/15

Tytuł zamówienia

Wykonanie, zabezpieczenia w procesie druku, zapakowanie i dostawa nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille a w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawa nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 134 000 euro

Kod CPV

19.52.00.00-7 Produkty z tworzyw sztucznych

Numer ogłoszenia

15439 - 2015

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

04 lutego 2015

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
20 kwietnia 2015 10:34

Zmodyfikowany przez:
Aneta Łęcka

Data modyfikacji:
20 kwietnia 2015 11:04