Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

ZP-3710-4/15

Tytuł zamówienia

Opracowanie strategii i schematu komunikacji społecznej, projektu kampanii informacyjnej wyborów powszechnych w 2015 r. tj. wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i ich realizacja, organizacja i prowadzenie

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie strategii i schematu komunikacji społecznej, projektu kampanii informacyjnej wyborów powszechnych w 2015 r. tj. wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i ich realizacja, organizacja i prowadzenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Tryb

przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia

Poniżej 134 000 euro

Kod CPV

92.40.00.00-5 Usługi świadczone przez agencje informacyjne

Numer ogłoszenia

21141 - 2015

Data publikacji
/przekazania ogłoszenia

17 lutego 2015

Treść ogłoszenia

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
20 kwietnia 2015 11:02

Zmodyfikowany przez:
Aneta Łęcka

Data modyfikacji:
20 kwietnia 2015 14:22