Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PU/34/2015

Tytuł zamówienia

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papieru na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku numer 1 oraz Załączniku numer 2 do ogłoszenia.

Kod CPV

30.19.00.00-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe; 30.19.20.00-1 Wyroby biurowe; 30.19.76.30-1 Papier do drukowania; 30.19.76.40-4 Papier samokopiujący lub inny papier powielający

Podstawa prawna

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Ogłaszający

Krajowe Biuro Wyborcze

Województwo

mazowieckie

Ulica

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

Data publikacji ogłoszenia

08 lipca 2015 16:19

Termin składania ofert

14 lipca 2015

Ogłoszenie
o wszczęciu postępowania

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
08 lipca 2015 16:19

Zmodyfikowany przez:
Aneta Łęcka

Data modyfikacji:
22 lipca 2015 10:59