Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PU/45/2016

Tytuł zamówienia

Świadczenie na rzecz Krajowego Biura Wyborczego usług telekomunikacyjnych: dostępu do sieci Internet, dzierżawy łączy i kanałów cyfrowych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie na rzecz Krajowego Biura Wyborczego usług telekomunikacyjnych: dostępu do sieci Internet, dzierżawy łączy i kanałów cyfrowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku numer 1 do ogłoszenia

Kod CPV

64.20.00.00-8 Usługi telekomunikacyjne

Podstawa prawna

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Ogłaszający

Krajowe Biuro Wyborcze

Województwo

mazowieckie

Ulica

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

Data publikacji ogłoszenia

16 lutego 2016 14:26

Termin składania ofert

23 lutego 2016

Ogłoszenie
o wszczęciu postępowania

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
16 lutego 2016 14:26