Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PU/46/2018

Tytuł zamówienia

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku numer 1 i 2 do ogłoszenia. Termin składania ofert upływa w dniu 9 marca 2018 r. o godzinie 10:00.

Kod CPV

30.19.00.00-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe; 30.19.20.00-1 Wyroby biurowe; 30.19.76.30-1 Papier do drukowania; 30.19.76.40-4 Papier samokopiujący lub inny papier powielający

Podstawa prawna

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Ogłaszający

Krajowe Biuro Wyborcze

Województwo

mazowieckie

Ulica

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

Data publikacji ogłoszenia

28 lutego 2018 12:40

Termin składania ofert

07 marca 2018

Ogłoszenie
o wszczęciu postępowania

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
28 lutego 2018 12:40