Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PU/84/2016

Tytuł zamówienia

Druk i dostawa okolicznościowej publikacji książkowej z okazji Jubileuszu 25-lecia demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawy okolicznościowej publikacji książkowej z okazji Jubileuszu 25-lecia demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku numer 1 do ogłoszenia.

Kod CPV

79.82.00.00-8 – Usługi związane z drukowaniem, 79.82.40.00-6 – Usługi drukowania i dystrybucji, 22.10.00.00-1 – Drukowane książki, broszury i ulotki.

Podstawa prawna

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Ogłaszający

Krajowe Biuro Wyborcze

Województwo

mazowieckie

Ulica

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

Data publikacji ogłoszenia

22 marca 2016 16:12

Termin składania ofert

04 kwietnia 2016

Ogłoszenie
o wszczęciu postępowania

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
22 marca 2016 16:12