Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PU/86/2016

Tytuł zamówienia

Druk, skład i dostawa publikacji okolicznościowej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w 2015 roku

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa druku, składu i dostawy publikacji okolicznościowej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w 2015 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku numer 1 do ogłoszenia.

Kod CPV

79.82.00.00-8 – Usługi związane z drukowaniem, 79.82.40.00-6 – Usługi drukowania i dystrybucji, 22.10.00.00-1 – Drukowane książki, broszury i ulotki

Podstawa prawna

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Ogłaszający

Krajowe Biuro Wyborcze

Województwo

mazowieckie

Ulica

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

Data publikacji ogłoszenia

29 marca 2016 13:17

Termin składania ofert

08 kwietnia 2016

Ogłoszenie
o wszczęciu postępowania

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
29 marca 2016 13:17