Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PU/94/2018

Tytuł zamówienia

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego wraz z dowozem i rozładunkiem do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku numer 1 oraz Załączniku numer 2 do ogłoszenia. Termin składania ofert upływa w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00.

Kod CPV

30.12.51.20-8 Toner do fotokopiarek; 30.12.51.10-5 Toner do drukarek laserowych/ faksów; 44.61.38.00-8 Pojemniki na tworzywa odpadowe.

Podstawa prawna

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Ogłaszający

Krajowe Biuro Wyborcze

Województwo

mazowieckie

Ulica

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

Data publikacji ogłoszenia

19 kwietnia 2018 15:59

Termin składania ofert

25 kwietnia 2018

Ogłoszenie
o wszczęciu postępowania

Autor:
Monika Migdalska

Data dodania:
19 kwietnia 2018 15:59

Zmodyfikowany przez:
Monika Migdalska

Data modyfikacji:
26 kwietnia 2018 9:57