Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

Kod CPV

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

Szczegóły

KBW-PU/21/2015

48.31.70.00-3 - Pakiety oprogramowania do pisania tekstów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania biurowego wraz z licencjami na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku numer 1 do ogłoszenia.

30 czerwca 2015 9:00

KBW-PU/20/2015

48.21.40.00-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego oprogramowania serwerowego wraz z licencjami na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku numer 1 do ogłoszenia.

30 czerwca 2015 9:00