Zamówienia
Publiczne

Przeglądasz kategorię: Postępowanie rozstrzygnięte

Nr referencyjny

Kod CPV

Przedmiot zamówienia

Statut

Szczegóły

KBW-PZP/PN/4/2017

72.61.10.00-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przedłużenia wsparcia urządzeń bezpieczeństwa sieci (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/3/2017

30.21.00.00-4 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt); 30.23.31.80-6 Urządzenia z pamięcią flash; 48.21.95.00-1 Pakiety oprogramowania do switcha lub routera; 32.42.00.00-3 Urządzenia sieciowe.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i licencji infrastruktury przechowywania danych na potrzeby Krajowego B (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/2/2017

72.61.10.00-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przedłużenia wsparcia gwarancyjnego sprzętu do archiwi (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/1/2017

Główny kod CPV: 64.20.00.00-8 Usługi telekomunikacyjne. Dodatkowe kody CPV: 72.31.80.00-7 Usługi przesyłu danych; 72.42.00.00-0 Usługi w zakresie rozwijania internetu; 64.21.50.00-6 Usługi telefonii internetowej (IP); 32.41.21.10-8 Sieć internetowa.

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych oraz dostępu (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/19/2016

48.20.00.00-0 Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu. 72.61.10.00-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby Centrali Krajowego Biura Wyborczego licencji oraz usług wsparcia dl (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/16/2016

Główny kod CPV: 9800000-2 – Usługi drukowania i powiązane, Dodatkowe kody CPV: 1) w zakresie części 1 zamówienia: 79822000-2 – Usługi składu, 71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją; 2) w zakresie części 2 zamówienia: 79820000-8 – Usługi związane z drukowaniem, 79823000-9 – Usługi drukowania i dostawy, 79810000-5 – Usługi drukowania.

Postępowanie podzielone jest na 2 (dwie) następujące części:
1) Część 1 zam (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/18/2016

32.42.00.00-3 Urządzenia sieciowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby KBW urządzeń sieciowych:
1) 54 szt.  ośmioportowych route (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/17/2016

30.23.31.40-4 Urządzenia do przechowywania dostępu bezpośredniego (DASD)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch wirtualizatorów macierzy dyskowych na potrzeby zintegrowanego systemu fi (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/15/2016

48.82.00.00-2 – Serwery

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i wdrożeniem na potrzeby zintegrowanego systemu finansowo-ks (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/13/2016

30.21.31.00-6 Komputery przenośne.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w postaci notebooków na potrzeby Centrali Krajowego Biur (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/US/14/2016

92.11.12.50-9 Produkcja filmów informacyjnych, 92.22.10.00-6 Usługi produkcji telewizyjnej

Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest świadczenie kompleksowej usługi produkcji materiałów audiowi (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/US/12/2016

92.11.12.50-9 Produkcja filmów informacyjnych

Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest świadczenie kompleksowej usługi realizacji i produkcji 10 (dzi (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/9/2016

30.23.31.41-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch półek dyskowych wraz z dyskami twardymi NLSAS wraz z instalacją i wspa (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/10/2016

30.21.31.00-6 Komputery przenośne; 30.21.30.00-5 Komputery osobiste; 30.21.10.00-1 Komputery wysokowydajne; 30.23.13.00-0 Monitory ekranowe; 30.23.70.00-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów; 48.62.40.00-8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w postaci notebooków oraz zestawów komputerowych (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

Postępowanie unieważnione

KBW-PZP/PN/8/2016

72.72.00.00-3 Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług administracji siecią WAN centrali Krajowego Biura Wyborczego oraz d (...)

Postępowanie rozstrzygnięte