Zamówienia
Publiczne

Przeglądasz kategorię: Postępowanie rozstrzygnięte

Nr referencyjny

Kod CPV

Przedmiot zamówienia

Statut

Szczegóły

KBW-PZP/PN/7/2016

30.12.12.00-5 Urządzenia fotokopiujące; 30.12.11.00-4 Fotokopiarki

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielofunkcyjnych urządzeń cyfrowych (kserokopiarek) na potrzeby wybranych dele (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/5/2016

48.20.00.00-0 Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących systemów do ochrony przed spamem oraz ddos:
system ochron (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/4/2016

72.61.10.00-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przedłużenia wsparcia gwarancyjnego sprzętu do archiwizacji danych (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/3/2016

72.72.00.00-3 Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług administracji siecią WAN centrali Krajowego Biura Wyborczego oraz d (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/2/2016

48.82.00.00-2 – Serwery

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i ich wdrożenie na potrzeby centrali KBW. Niniejsze postępowanie po (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/1/2016

79.95.20.00-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez, 55.12.00.00-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji, 55.11.00.00-4 – Hotelarskie usługi noclegowe, 55.30.00.00-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji narady nadzorczej Państwowej Komisji Wyborczej, Komisarzy Wyborczyc (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/12/2015

39.10.00.00-3 Meble; 39.13.00.00-2 Meble biurowe; 39.14.13.00-5 Szafy; 39.12.10.00-6 Biurka i stoły; 39.11.31.00-8 Fotele; 39.11.20.00-0 Krzesła; 39.51.54.40-1 Żaluzje pionowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego.

(...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/9/2015

30.21.31.00-6 Komputery przenośne; 30.21.30.00-5 Komputery osobiste; 30.23.13.00-0 Monitory ekranowe; 30.23.70.00-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów; 48.62.40.00-8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w postaci notebooków oraz zestawów komputerowych na pot (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/11/2015

45.00.00.00-7 Roboty budowlane; 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne; 45.44.21.00-8 Roboty malarskie; 45.42.00.00-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie; 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

Przedmiotem zamówienia jest remont wybranych pomieszczeń budynku Kancelarii Prezydenta RP przy ul. Frascati 2 w War (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/10/2015

79820000-8 – Usługi związane z drukowaniem, 79824000-6 – Usługi drukowania i dystrybucji, 22100000-1 – Drukowane książki, broszury i ulotki

Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa poradnika dla obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejm (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/NBO/8/2015

79810000-5 - Usługi drukowania, 79820000-8 – Usługi związane z drukowaniem, 79824000-6 - Usługi drukowania i dystrybucji, 79920000-9 - Pakowanie i podobne usługi.

Przedmiotem zamówienia jest druk, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawa kart do głosowania w zwią (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/NBO/6/2015

79820000-8 – Usługi związane z drukowaniem, 79824000-6 - Usługi drukowania i dystrybucji, 79920000-9 - Pakowanie i podobne usługi; 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawę nakładek na karty do (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/5/2015

48820000-2 – Serwery

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego.
Szczegółowy opis przed (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/4/2015

32.42.00.00-3 Urządzenia sieciowe; 32.41.31.00-2 Rutery sieciowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem urządzeń sieciowych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego. (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/2/2015

79820000-8 – Usługi związane z drukowaniem, 79824000-6 - Usługi drukowania i dystrybucji, 79920000-9 - Pakowanie i podobne usługi; 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawa nakładek na karty do (...)

Postępowanie rozstrzygnięte