Zamówienia
Publiczne

Przeglądasz kategorię: Postępowanie rozstrzygnięte

Nr referencyjny

Kod CPV

Przedmiot zamówienia

Statut

Szczegóły

ZP-3710-3/15

79.81.00.00-5 Usługi drukowania; 79.82.40.00-6 Usługi drukowania i dystrybucji; 79.92.00.00-9 Pakowanie i podobne usługi

Przedmiotem zamówienia jest druk, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawa kart do głosowania w zwią (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

ZP-3710-4/15

92.40.00.00-5 Usługi świadczone przez agencje informacyjne

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie strategii i schematu komunikacji społecznej, projektu kampanii informacyjne (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

ZP-3710-2/15

19.52.00.00-7 Produkty z tworzyw sztucznych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawa nakładek na karty do (...)

Postępowanie rozstrzygnięte