Zamówienia
Publiczne

Przeglądasz kategorię: Postępowanie rozstrzygnięte

Nr referencyjny

Kod CPV

Przedmiot zamówienia

Statut

Szczegóły

KBW-PZP/PN/4/2015

32.42.00.00-3 Urządzenia sieciowe; 32.41.31.00-2 Rutery sieciowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem urządzeń sieciowych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego. (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/2/2015

79820000-8 – Usługi związane z drukowaniem, 79824000-6 - Usługi drukowania i dystrybucji, 79920000-9 - Pakowanie i podobne usługi; 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawa nakładek na karty do (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/1/2015

79810000-5 - Usługi drukowania, 79820000-8 – Usługi związane z drukowaniem, 79824000-6 - Usługi drukowania i dystrybucji, 79920000-9 - Pakowanie i podobne usługi.

Druk, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawa kart do głosowania w związku z wyborami do Sejmu RP i (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

ZP-3710-3/15

79.81.00.00-5 Usługi drukowania; 79.82.40.00-6 Usługi drukowania i dystrybucji; 79.92.00.00-9 Pakowanie i podobne usługi

Przedmiotem zamówienia jest druk, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawa kart do głosowania w zwią (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

ZP-3710-4/15

92.40.00.00-5 Usługi świadczone przez agencje informacyjne

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie strategii i schematu komunikacji społecznej, projektu kampanii informacyjne (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

ZP-3710-2/15

19.52.00.00-7 Produkty z tworzyw sztucznych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawa nakładek na karty do (...)

Postępowanie rozstrzygnięte