Zamówienia
Publiczne

Przeglądasz kategorię: Postępowanie unieważnione

Nr referencyjny

Kod CPV

Przedmiot zamówienia

Statut

Szczegóły

KBW-PZP/PN/10/2016

30.21.31.00-6 Komputery przenośne; 30.21.30.00-5 Komputery osobiste; 30.21.10.00-1 Komputery wysokowydajne; 30.23.13.00-0 Monitory ekranowe; 30.23.70.00-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów; 48.62.40.00-8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w postaci notebooków oraz zestawów komputerowych (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

Postępowanie unieważnione

KBW-PZP/NBO/7/2015

79810000-5 - Usługi drukowania, 79820000-8 – Usługi związane z drukowaniem, 79824000-6 - Usługi drukowania i dystrybucji, 79920000-9 - Pakowanie i podobne usługi.

Przedmiotem zamówienia jest druk, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawa kart do głosowania w zwią (...)

Postępowanie unieważnione

KBW-PZP/NBO/3/2015

79810000-5 - Usługi drukowania, 79820000-8 – Usługi związane z drukowaniem, 79824000-6 - Usługi drukowania i dystrybucji, 79920000-9 - Pakowanie i podobne usługi.

Przedmiotem zamówienia jest druk, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawa kart do głosowania w zwią (...)

Postępowanie unieważnione

ZP-3710-1/15

92.40.00.00-5 Usługi świadczone przez agencje informacyjne

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie strategii i schematu komunikacji społecznej, projektu kampanii informacyjne (...)

Postępowanie unieważnione