Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

Kod CPV

Przedmiot zamówienia

Status

Szczegóły

KBW-PZP/PN/11/2018

Główny kod CPV: 48420000-8 Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami i zestawy pakietów oprogramowania. Dodatkowy kod CPV: 72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa subskrypcji na usługi wsparcia technicznego producenta dla posiadanych przez Kr (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/10/2018

Główny kod CPV: 30.12.12.00-5 Urządzenia fotokopiujące; Dodatkowe kody CPV: 30.12.11.00-4 Fotokopiarki

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielofunkcyjnych urządzeń cyfrowych (kserokopiarek) na potrzeby wybranych del (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/9/2018

Główny kod CPV: 79820000-8 – Usługi związane z drukowaniem, Dodatkowe kody CPV: 79824000-6 - Usługi drukowania i dystrybucji, 79920000-9 - Pakowanie i podobne usługi, 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zabezpieczenie w procesie druku, zapakowanie i dostawa nakładek na karty do (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/US/8/2018

92.11.12.50-9 Produkcja filmów informacyjnych

  1. Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest usługa aktualizacji oraz świadczenie kompleksowej usług (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/7/2018

19.52.00.00-7 Produkty z tworzyw sztucznych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa: 550.000 szt. plomb etykietowych, 550.000 szt. etykiet samoprzylepny (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/6/2018

Główny kod CPV: 30.12.12.00-5 Urządzenia fotokopiujące; Dodatkowe kody CPV: 30.12.11.00-4 Fotokopiarki.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielofunkcyjnych urządzeń cyfrowych (kserokopiarek) na potrzeby wybranych del (...)

Postępowanie unieważnione

KBW-PZP/PN/5/2018

48820000-2 Serwery

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego serwerów aplikacyjnych typu blade do obu (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/4/2018

72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przedłużenia wsparcia gwarancyjnego sprzętu do archiwizacji danych i si (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/3/2018

30.20.00.00-1 Urządzenia komputerowe; 30.21.30.00-5 Komputery osobiste; 30.21.31.00-6 Komputery przenośne; 30.21.10.00-1 Komputery wysokowydajne; 30.23.13.00-0 Monitory ekranowe; 30.23.70.00-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów; 48.62.40.00-8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC); 30.23.21.10-8 Drukarki laserowe; 30.21.61.10-0 Skanery komputerowe.

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń peryferyjnyc (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/2/2018

Główny kod CPV: 64.20.00.00-8 Usługi telekomunikacyjne. Dodatkowe kody CPV: 32.41.21.20-1 Sieć intranetowa.

Przedmiotem zamówienia jest połączenie serwerowni Krajowego Biura Wyborczego i delegatur Krajowego Biura Wyborczeg (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/10/2017

72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego urządzeń infrastruktury przechowywania danyc (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/9/2017

Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe. Dodatkowe kody CPV: 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego urządzeń sieciowych.
(...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/7/2017

Główny kod CPV: 48820000-2 – Serwery Dodatkowe kody CPV: 30211300-4 – Platformy komputerowe, 30211000-1 – Komputery wysokowydajne, 30233141-1 – Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID), 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego zintegrowanej platformy wirt (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/6/2017

Główny kod CPV: 39.29.41.00-0 Artykuły informacyjne i promocyjne; Dodatkowe kody CPV: 22.46.20.00-6 Materiały reklamowe; 79.82.25.00-7 Usługi projektów graficznych

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Krajowego (...)

Postępowanie rozstrzygnięte

KBW-PZP/PN/8/2017

48.21.00.00-3 Pakiety oprogramowania dla sieci

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji dla urządzeń bezpieczeństwa sieciowego na potrzeby Krajowego Biura W (...)

Postępowanie rozstrzygnięte