Zamówienia
Publiczne

Nr referencyjny

KBW-PZP/US/12/2016

Tytuł zamówienia

Kompleksowa usługa realizacji i produkcji spotów informacyjno-edukacyjnych dotyczących tematyki wyborów samorządowych na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest świadczenie kompleksowej usługi realizacji i produkcji 10 (dziesięciu) spotów o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczących tematyki wyborów samorządowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku numer 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
Termin składania ofert upływa w dniu 7 listopada 2016 r. o godzinie 10:00.

Tryb

inne

Wartość zamówienia

Poniżej 750 000 euro

Kod CPV

92.11.12.50-9 Produkcja filmów informacyjnych

Status

Postępowanie rozstrzygnięte

Autor:
Aneta Łęcka

Data dodania:
24 października 2016 15:28